ท่านยังไม่ได้ใส่ logo กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อใส่ภาพโลโก้ประจำบอร์ดที่ต้องการ
ติดต่อโฆษณา  |  สมัครใช้งานสุดยอดแห่ง Free Webboard ได้แล้ววันนี้ คลิ๊ก !!  | แจ้งบอร์ดไม่เหมาะสม


  หมวดเว็บบอร์ดเริ่มต้น (ท่านสามารถแก้ไขได้)

  

  Topic : โครงสร้างรายวิชาศิลปะป๒

Delete
Admin ลบกระทู้
   Page [1]
  สมาชิกพิเศษ
aslan of nania
คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดจริง
  
alan_4971@hotmail.com 223.207.70.220

  โพสต์เมื่อ : 9 ก.ค. 2554 16:11 น.

โครงสร้างรายวิชาศิลปะ

ระดับประถมศึกษา   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒    เวลา  ๔๐  ชั่วโมง

ลำดับที่

ชื่อหน่วย

การเรียนรู้

มาตรฐาน

การเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา

(ชั่วโมง)

น้ำหนักคะแนน

.

ทัศนธาตุน่ารู้

 

 

 

 

 

 

 

ศ ๑.๑ ป.๒/๑ บรรยายรูปร่าง รูปทรงที่พบใน

ธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

ศ ๑.๑ ป.๒/๒ ระบุ
ทัศนธาตุที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง และรูปทรง

ศ ๑.๑ป.๒/๓ สร้างงานทัศนศิลป์ต่าง ๆ โดยใช้ทัศนธาตุที่เน้นเส้น รูปร่าง

· รูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติและสิ่งแวด ล้อม เช่น รูปกลม รี สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม และกระบอกเส้น สี รูปร่าง รูปทรงในสิ่งแวดล้อม          และงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ เช่น งานวาด  งานปั้น และงานพิมพ์ภาพเส้น รูปร่างในงานทัศนศิลป์ประเภทต่างๆ เช่น งานวาด งานปั้น และงานพิมพ์ภาพ

๑๕

๓๐

.

ทัศนศิลป์กับความพอเพียง

ศ ๑.๑ ป.๒/๔ มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์  สร้างงานทัศนศิลป์ ๓ มิติ

ศ ๑.๑ ป.๒/๕ สร้างภาพปะติดโดยการตัดหรือฉีกกระดาษ

·  การใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป์ ๓ มิติ  ภาพปะติดจาก    กระดาษ

๑๐

 

 

 

 

 

ลำดับที่

ชื่อหน่วย

การเรียนรู้

มาตรฐาน

การเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา

(ชั่วโมง)

น้ำหนักคะแนน

.

ทัศนศิลป์สนุกสนานกับงานสร้างสรรค์

ศ ๑.๑ ป.๒/๖ วาดภาพเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัว    ของตนเอง  และชุมชน

ศ ๑.๑ ป.๒/๗ เลือกงานทัศนศิลป์ และบรรยายถึงสิ่งที่มองเห็น  รวมถึงเนื้อหาเรื่องราว

ศ ๑.๑ ป.๒/๘สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เป็นรูปแบบงานโครงสร้างเคลื่อนไหว

· การวาดภาพถ่ายทอดเรื่องราว

· เนื้อหาเรื่องราวในงานทัศนศิลป์

· งานโครงสร้างเคลื่อนไหว 

๑๐

.

ทัศนศิลป์ในชีวิตกับท้องถิ่น

ศ ๑.๒ ป.๒/๑ บอกความสำคัญของงานทัศนศิลป์ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน

 ศ ๑.๒ ป.๒/๒ อภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ประเภทต่างๆ ในท้องถิ่นโดยเน้นถึงวิธีการสร้างงานและวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้

· ความสำคัญของงานทัศนศิลป์ในชีวิต ประจำวัน

· งานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น

รวมตลอดทั้งปี

๔๐

๑๐๐