ท่านยังไม่ได้ใส่ logo กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อใส่ภาพโลโก้ประจำบอร์ดที่ต้องการ
ติดต่อโฆษณา  |  สมัครใช้งานสุดยอดแห่ง Free Webboard ได้แล้ววันนี้ คลิ๊ก !!  | แจ้งบอร์ดไม่เหมาะสม


  หมวดเว็บบอร์ดเริ่มต้น (ท่านสามารถแก้ไขได้)

  

  Topic : กลุ่มที่ 6 การใช้ยา Dopamine

Delete
Admin ลบกระทู้
   Page [1]
  ผู้ชมทั่วไป อ.หนึ่ง

 pckcafe@gmail.com 125.27.148.48

  โพสต์เมื่อ : 31 ส.ค. 2553 23:01 น.

กลุ่มที่  6  การใช้ยา  Dopamine 
- น.ส.จิราภรณ์          พรมประสิทธิ์        เลขที่ 8

- น.ส.จีรภา               ตันเต็ง                 เลขที่  9
- น.ส.จุฑามาศ          ทวีกาญจน์           เลขที่  10
- น.ส.ชนิดา              รวงผึ้ง                 เลขที่  13
- น.ส. พิมพ์ลภัส         ภูเจริญ                เลขที่  33
- น.ส. ศรสรรค์            ตันแดง               เลขที่  49
- น.ส.สุพรรษา            วงศ์โกศล              เลขที่ 60
- น.ส.ราตรี                 วันขวัญ                เลขที่ 38
-น.ส. ภานิชา              ก่ำศิริ                   เลขที่ 37
- น.ส. สุพัตรา             แย้มสำราญ           เลขที่ 61
-น.ส.อรุณี                   เกาะเกตุ               เลขที่ 66


    
 

  7 ก.ย. 2553 11:08 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป นางสาวอรุณี เกาะเกตุ

 arunee.ko@hotmail.com 125.27.141.127:10.0.2.109

   รูปแบบยาและความแรง :  Dopamine injection 250 mg/ 10 ml

กลุ่มยาทางเภสัชวิทยา : Inotropic drug,Sympathomimetics, Adrenergic agonistข้อบ่งใช้ : เพิ่ม cardiac output, เพิ่มความดันโลหิต, เพิ่ม renal blood flow ขึ้นกับขนาดยาที่ใช้

ปฏิกิริยาระหว่างยา

ห้ามใช้ร่วมกับยา Phenytoin เพราะทำให้ความดันต่ำ และหัวใจเต้นช้าลง  (ระดับรุนแรง(Major) เกิดขึ้นใน 24 ชม.)

อาการไม่พึงประสงค์ และพิษจากยา :

คลื่นไส้ อาเจียน ใจสั่น เจ็บหน้าอก ปวดศีรษะความดันโลหิตผิดปกติ หัวใจเต้นผิดจังหวะ ปัสสาวะลดลง
และภาวะการรั่วของยาออกนอกหลอดเลือด (Extravasation)

ขนาดยา : 

Neonate : 1-2 mcg/kg/min ปรับขนาดยาจนได้การตอบสนองตามต้องการ
เด็ก : 1-20 mcg/kg/min ปรับขนาดยาจนได้การตอบสนองตามต้องการ ขนาดสูงสุด   50 mcg/kg/min
ผู้ใหญ่ : 1-5 mcg/kg/min ปรับเพิ่มขนาดยาครั้งละ 1-4 mcg/kg/min ในช่วง 10-30 นาที
จนกระทั่งได้การตอบสนองตามต้องการ ขนาดยาสูงสุด 50 mcg/kg/min

  - ขนาดต่ำ : 2-5 mcg/kg/min                 เพิ่ม renal blood flow, urine output
  - ขนาดกลาง : 5-10 mcg/kg/min          เพิ่ม cardiac output
  - ขนาดสูง : > 10 mcg/kg/min               เพิ่ม total peripheral resistance, pulmonary pressure

 การเตรียมยา :

 • สารละลายเจือจาง (Diluent): D5W, NSS, D5S, D5S/2, Lactate ringer’s solution
 • การผสมยา :
  - Dopamine inj.  1:1 หมายถึง Dopamine 1 mg ต่อสารน้ำ 1 ml
  => ใช้ Dopamine 2 amp + Diluent 500 ml
  - Dopamine inj.  2:1 หมายถึง Dopamine 2 mg ต่อสารน้ำ 1 ml
  =>ใช้ Dopamine 4 amp + Diluent 500 ml
 • ความคงตัว :
  - ยาเตรียมหลังผสมอยู่ได้ 24 ชั่วโมง
  - ห้ามใช้ยากรณีที่ยาเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลหรือสีเข้มขึ้นจากการถูกออกซิไดซ์
  - ห้ามผสมร่วมกับ Alkali solution เช่น Sodium bicarbonate, Potassium Chloride

การให้ยา :

 • สามารถให้ยาทางหลอดเลือดดำเท่านั้น ต้องบริหารยาโดย Continuous IV infusion เท่านั้น
 • ควรให้ยาผ่าน Infusion pump
 • ก่อนให้ยา Dopamine ต้องปรับภาวะ Hypovolemia ก่อน
 • เมื่อต้องการหยุดยา ให้ค่อยๆ ลดอัตราเร็วของการให้ยา เพื่อป้องกันการเกิด Hypotension อย่างรุนแรง
 • ควรให้ยาในเส้นเลือดขนาดใหญ่  เพื่อป้องกันการเกิด Extravasation

 การติดตามผลการใช้ยา (Monitoring) :

 • ติดตามค่า Heart  Rate (HR) และ Blood Pressure (BP)  โดยติดตามทุก 15 นาที ในช่วงระยะวิกฤต (Acute phase) ใเมื่อผลคงที่ติดต่อกัน 4 ครั้ง
  ให้ติดตามทุก 30 นาที หากคงที่ติดต่อกัน 2 ครั้ง จึงติดตามทุก 1 ชั่วโมงตามสภาวะของผู้ป่วย
 • ติดตามค่า Intake/Out put โดยติดตามทุก 8 ชั่วโมง
 • ติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากยาเมื่อมีการให้ยา โดยติดตามทุกเวรปฏิบัติการ
 • ติดตามอาการไม่พึงประสงค์อีกอย่างน้อยหนึ่งเวร  ภายใน 24 ชั่วโมงหลังหยุดยา

อาการไม่พึงประสงค์ และพิษจากยา ได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน ใจสั่น เจ็บหน้าอก ปวดศีรษะความดันโลหิตผิดปกติ หัวใจเต้นผิดจังหวะ
ปัสสาวะลดลง และภาวะการรั่วของยาออกนอกหลอดเลือด (Extravasation)

 • ตรวจสอบความคงตัวของยา หากเกิน 24 ชั่วโมง ต้องเปลี่ยนยาใหม่ โดยติดตามทุกเวรปฏิบัติงาน
 • ตรวจสอบเครื่อง Infusion pump เสมอ อย่างน้อย ทุกเวรปฏิบัติงาน

เกณฑ์การรายงานแพทย์ :

- HR < 60 หรือ > 140 ครั้ง/นาที หรือ ผู้ป่วยบ่นว่ามีอาการใจสั่น
- BP < 90/60 หรือ > 160/110 mmHg
- Urine < 50 ml/hr
- ผู้ป่วยมีอาการไม่พึงประสงค์อย่างต่อเนื่อง หรือรบกวนความสุขสบายของผู้ป่วย

 การแก้ไขเมื่อมีอาการไม่พึงประสงค์หรือความคลาดเคลื่อนทางยา Dopamine inj. :

 • หากพบผู้ป่วยมี HR หรือ BP มากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ข้างต้น   ให้พิจารณาหยุดยาหรือปรับลดขนาดยาลง
 • หากพบผู้ป่วยมีปลายมือ ปลายเท้าเขียว  ให้พิจารณาปรับลดขนาดยาลง
 • หากพบรอยแดง บวม รอยคล้ำตามเส้นเลือด บริเวณ IV  site ให้เปลี่ยนตำแหน่งในการให้ยาใหม่จากฝ่ายเภสัชกร โรงพยาบาลสารภี

 


  7 ก.ย. 2553 11:31 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป นางสาวอรุณี เกาะเกตุ

  125.27.141.127:10.0.2.109

  

Dopamine

ชื่อสามัญ               Dopamine

ประเภท                 ยากระตุ้นหัวใจ ในกลุ่ม Adrenergic  เป็น Sympathomimetic Direct – Acting

ข้อบ่งใช้                รักษาภาวะช็อกจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย อุบัติเหตุ Septicemia ผ่าตัดหัวใจ ไตวาย และผู้ป่วยที่มีภาวะหัววาย

การออกฤทธิ์         กระตุ้นตัวรับ Alpha และ Beta – Adrenergic ทำให้หลอดเลือดส่วนปลายตีบ เพิ่มแรงบีบของหัวใจ เพิ่มการไหลเวียนเลือดไปสู่อวัยวะในช่องท้อง อย่างก็ตามผลการออกฤทธิ์ของยาจะขึ้นกับขนาดของยาที่ให้ ดังนี้

1.             หากให้ขนาดยาน้อย ๆ (1 – 2 ไมโครกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/นาที) จะทำให้เลือดไปเลี้ยงไตและอวัยวะในช่องท้องมากขึ้น ปัสสาวะจึงออกดี

2.             หากให้ขนาดยาในขนาดปานกลาง ( 2 – 10 ไมโครกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/นาที)จะกระตุ้นที่ตัวรับเบต้ามากกว่า ทำให้เพิ่มแรงบีบตัวของหัวใจ แต่ไม่เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจ คามดันโลหิตจึงสูงขึ้น

3.             หากให้ขนาดยาในระดับสูง (มากกว่า 20 ไมโครกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/นาที) จะกระตุ้นที่ตัวรับแอลฟามากขึ้น ทำให้หลอดเลือดที่ไตหดตัวปัสสาวะจึงออกน้อยลง

ผลข้างเคียง           คลื่นไส้ อาเจียน ความดันโลหิตต่ำหรือสูง หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ ชีพจรเต้นเร็ว ใจสั่น เจ็บหน้าอก หายใจเหนื่อยหอบ หัวใจเต้นช้า ปวดศรีษะ

การพยาบาล          1. สังเกตและบันทึกสัญญาณชีพ ปริมาณปัสสาวะ ลักษณะสีผิวบ่อย ๆ และรายงานแพทย์ทราบ เมื่อมีอาการผิดปกติ เช่น หัวใจเต้นเร็วขึ้น และผิดจังหวะ ปริมาณปัสสาวะออกน้อย ความดันโลหิตลดลง ลักษณะสีผิวชีด เย็น และเขียว เป็นต้น

                                2. ดูแลให้ได้รับสารน้ำหรือหลอดเลือดอย่างเพียงพอก่อนใช้ยานี้ โดยเฉพาะในรายที่มีภาวะช็อกจากปริมาตรเลือดลดลง

                                3. สังเกตและบันทึกปริมาณสารน้ำเข้า และออกจากร่างกายของผู้ป่วยอย่างเคร่งครัด

                                4. ห้ามให้ยานี้ในสารละลายที่เป็นด่าง และไม่ควรผสมกับไบคาร์บอเนต

 

                                               อ้างอิงจาก คู่มือยา ของ ปรานี ทู้ไพเราะ

 


  7 ก.ย. 2553 19:37 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป joy Chirapha

 ivb_blue@hotmail.com 182.52.16.148:10.0.3.168

  

แบบบันทึกอาการอันไม่พึงประสงค์จากยา Dopamine hydrochloride Injection 

 

ชื่อผู้ป่วย…………………………….…………………..HN. ……………………อายุ………..…ปี  หอผู้ป่วย………………เตียง……….  Diagnosis………………………..……………………….….

 

 

อาการข้างเคียง

                                                              วัน/เวลา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาการข้างเคียงที่ต้องระวังมาก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§         เจ็บหน้าอก (chest pain)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§         หายใจลำบาก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§         ความดันโลหิตต่ำ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§         ใจสั่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§         หัวใจเต้นเร็ว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§         หัวใจเต้นผิดจังหวะ (โดยเฉพาะในขนาดยาสูงๆ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§         หัวใจเต้นช้า (พบน้อย)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§         ความดันโลหิตสูง (พบน้อย)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณีใช้ยาขนาดสูงนานๆ อาจทำให้เกิดหลอดเลือดส่วนปลายหดตัวทำให้เกิดการขาดเลือดหรือการตายของเนื้อเยื่ออาการที่พบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§         สีของผิวหนังส่วนมือ เท้าเปลี่ยนแปลง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§         ชาปลายมือ ปลายเท้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§         มีอาการปวดที่มือหรือเท้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§         รู้สึกหนาวผิดปกติที่มือหรือเท้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาการข้างเคียงที่ต้องระวังหากอาการยังคงมีต่อเนื่อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§         คลื่นไส้ หรืออาเจียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§         ปวดศีรษะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§         หงุดหงิดหรือกระวนกระวาย (พบน้อย)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาการของการได้รับยาเกินขนาด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ความดันโลหิตสูงระดับรุนแรง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ประเมิน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบบันทึกอาการอันไม่พึงประสงค์จากยา Dopamine hydrochloride Injection 

 

ชื่อผู้ป่วย…………………………….…………………..HN. ……………………อายุ………..…ปี  หอผู้ป่วย………………เตียง……….  Diagnosis………………………..……………………….….

 

 

อาการข้างเคียง

วัน/เวลา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานแพทย์ทันที

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§         เจ็บหน้าอก (chest pain)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§         หายใจลำบาก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§         ความดันโลหิตต่ำ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§         ใจสั่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§         หัวใจเต้นเร็ว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§         หัวใจเต้นผิดจังหวะ (โดยเฉพาะในขนาดยาสูงๆ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§         หัวใจเต้นช้า (พบน้อย)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§         ความดันโลหิตสูง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานแพทย์ภายใน 24 ชั่วโมง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§         สีของผิวหนังส่วนมือ เท้าเปลี่ยนแปลง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§         ชาปลายมือ ปลายเท้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§         มีอาการปวดที่มือหรือเท้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§         รู้สึกหนาวผิดปกติที่มือหรือเท้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§         คลื่นไส้ หรืออาเจียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§         ปวดศีรษะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§         หงุดหงิดหรือกระวนกระวาย (พบน้อย)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ประเมิน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  7 ก.ย. 2553 22:25 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป นนนี่

 dady_nan@hotmail.com 182.52.22.118:10.0.0.49

  

ยาที่ควรระมัดระวังการใช้เป็นพิเศษ (High Alert Drug)

Dopamine HCL Injection (250 mg/10 ml)

 

ข้อบ่งใช้   -  รักษา shock หลังจากได้รับการทดแทนสารน้ำเพียงพอแล้ว โดยเพิ่ม cardiac output, blood pressure, urine flow

   -  รักษา cardiopulmonary resuscitation โดยเพิ่ม cardiac output, blood pressure

ขนาดและการใช้ยา

ทารก  ให้ปรับขนาดที่ละนิด จนได้ 1-20 mcg/kg/min จนกว่าผู้ป่วยจะมีการตอบสนองตามต้องการ

เด็ก      ขนาดยา 1-20 mcg/kg/min ขนาดสูงสุด คือ 50 mcg/kg/min

ผู้ใหญ่  ขนาดยา 1-5 mcg/kg/min สามารถให้ได้มากถึง 50 mcg/kg/min โดยสามารถปรับเพิ่มขนาดทีละ 1-4 mcg/kg/min

            ทุก  10-30 นาที จนกว่าผู้ป่วยจะมีการตอบสนองตามต้องการ

ถ้าหากขนาดยามากกว่า 20-30 mcg/kg/min สามารถให้ยากลุ่ม direct acting-pressure เพิ่มได้ เช่น epinephrine, norepinephrine

ผลของยา dopamine ที่มีผลต่อระบบเลือด(dose dependent)

                ขนาดต่ำ(low-dose): 1-3 mcg/kg/min เพิ่ม renal blood flow และ  urine output

                ขนาดปานกลาง(Intermediate-dose):3-10 mcg/kg/min เพิ่ม renal blood flow, HR, cardiac contraction และ cardiac output

                ขนาดสูง(High-dose): >10 mcg/kg/min (alpha-adrenergic effect) มีผล vasoconstriction, เพิ่ม blood pressure  

บทบาทพยาบาล

1.              ตรวจสอบคำสั่งของแพทย์ให้รอบคอบว่าสั่งในสัดส่วนใด 1:1 หรือ 2:1 [dopamine(mg): solution(ml)]

2.              ต้องเจือจางก่อนใช้ และต้องใช้ Infusion pump ทุกครั้ง

3.               ควรให้ยาทาง large vein (เช่น antecubital fossa) หรือ central line เพื่อหลีกเลี่ยงการรั่วซึม และจะทำให้เกิดเนื้อตายได้ (หลีกเลี่ยงการให้ยาผ่านเส้นเลือดบริเวณข้อมือ, ข้อเท้า)

4.              ให้ค่อยๆเพิ่มการปรับขนาดยา เพิ่มขึ้น 1-4 mcg/kg/ml ทุก 10-30 นาที จนกว่าผู้ป่วยจะมีการตอบสนองตามที่ต้องการ กรณีผู้ป่วยอาการรุนแรงอาจเพิ่มเป็น 5-10 mcg/kg/min และอาจสูงถึง 20-50 mcg/kg/min

5.               การหยุดยา ต้องค่อยๆหยุดยา เนื่องจากการหยุดยากะทันหัน จะทำให้ผู้ป่วยความดันโลหิตต่ำได้ทันที ดังนั้นต้องค่อยๆลดขนาดยาลงจน รอให้ความดันคงที่ก่อน จึงหยุดยาได้

6.              ห้ามผสมร่วมกับสารละลายที่เป็นด่าง เช่น sodium bicarb เพราะจะทำให้ฤทธิ์ของยาหมดไป (และอาจเปลี่ยนเป็นสีชมพู)

7.              สารละลายที่เจือจางแล้วต้องใช้ภายใน 24 ชั่วโมง

8.              หากสารละลายเปลี่ยนเป็นสีเข้มขึ้น หมายถึงมีการสลายตัว ไม่ควรใช้ต่อ

9.              ถ้าสารละลายเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอ่อน ต้องทิ้งทันที

10.       ข้อห้ามใช้ยา คือ uncorrected tachyarrhythmias, pheochromocytoma, ventricular fibrillation

11.       ควรแก้ไขภาวะ hypovolemia, acidosis, hypercapnia, hypoxia  ก่อนให้ยาผู้ป่วย

การแก้ไขเบื้องต้น

 การรักษาภาวะแทรกซ้อน แก้ไขโดยการลดอัตราเร็วการให้ยา หรือ หยุดยา และให้ supportive treatment ก่อน ให้อาการคงตัวก่อน แล้วจึงให้ยาต่อ

ควรติดตามดู  Blood  Pressure  ,  Heart  rate  ,  urine output , EKG

หากผู้ป่วยแจ้งใจสั่น ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน หอบเหนื่อย

หากเกิด  severe  hypertension  ,  cardiac  arrhythmia  ควรแจ้งแพทย์ทันที

กลุ่มเภสัชกรเพื่อการพัฒนาระบบยา จังหวัดอุบลราชธานี

(UPG: Ubon Pharmacy Group for drug system development)


  10 ส.ค. 2556 15:30 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ?????? ??

 pamfle@gmail.com 119.48.33.55

   Appropriate build my home pc to help automatically up-date files on to an important easily-removed get about installation? ?????? ?? http://garcia-lorca.org/Home/Idioma.aspx

 


  10 ส.ค. 2556 17:07 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ?????? ??

 xtnqznlam@gmail.com 213.154.79.162

   I want to importance around 50 of 458 threads by a blogspot weblog in wordpress. Plainly develop stopper in importance device, My organization is nervous that this might backup the particular threads that were witout a doubt brought in within a original batch. As well the prior threads have been completely re-categorized. I want to put people too. Virtually any tips and hints may help! Thanks a ton.. ?????? ?? http://garcia-lorca.org/Home/Idioma.aspx

 


  10 ส.ค. 2556 17:18 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ?????? ??

 ydxljojlcbb@gmail.com 120.10.81.210

   We have a Tumblr blog site that may be attached in order to this webpage. This particular blog site can be related from the home-page. I'd prefer to learn whenever there exists a golf widget and also a factor that I often placed on your virtual reality home-page that should display your best and newest blog articles. Not really the full place, nonetheless possibly really your head line including a backlink to become your blog site.. ?????? ?? http://garcia-lorca.org/Home/Idioma.aspx

 


  15 ม.ค. 2560 23:41 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป AntonAdjougs

 agromash@domainseoforum.com 31.184.238.55

   Cialis 20 Mg 27 Achat Cialis En Andorre cialis Le Viagra Est Il Dangereux Pour La Sante Buy Viagra Cheapest Cialis Online Pharmacy Cheap Viagra Achat Viagra Generique En Ligne En Limoges Priligy Nouvelle Donde Comprar Levitra generic cialis Viagra Cialis Assunzione Xenical Forum Valor Del Propecia cheap generic accutane cialis Online Lasix Cheap Osu Acquisto Levitra Amoxicillin Chills cheap cialis Vigra On Line Cialis 20 Mg Order Acheter Du Cialis Au Maroc

 


page [1]

ร่วมแสดงความคิดเห็น (กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ)
  โพสต์โดย
  Email
  Post ภาพ

ขนาดของไฟล์ภาพไม่เกิน 100 kb. เฉพาะไฟล์ jpg, gif หรือ swf เท่านั้น
  Security code:
 กรุณากรอกรหัสที่เห็นเพื่อยืนยันการโพสต์


บริการฟรีเว็บบอร์ดจาก YimWhan.com :: copyrights © 2009-2010  
eXTReMe Tracker