ท่านยังไม่ได้ใส่ logo กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อใส่ภาพโลโก้ประจำบอร์ดที่ต้องการ
ติดต่อโฆษณา  |  สมัครใช้งานสุดยอดแห่ง Free Webboard ได้แล้ววันนี้ คลิ๊ก !!  | แจ้งบอร์ดไม่เหมาะสม


  หมวดเว็บบอร์ดเริ่มต้น (ท่านสามารถแก้ไขได้)

  

  Topic : ตอบสถานการณ์ปัญหาที่3

Delete
Admin ลบกระทู้
   Page [1]
  สมาชิกพิเศษ
cummai

  
sepakna64@hotmail.com 203.172.138.172

  โพสต์เมื่อ : 9 ก.พ. 2555 11:56 น.

นักเรียนร่วมมือกันช่วยเด็กชายณเดชหน่อยน่ะ


    
 

  9 ก.พ. 2555 13:39 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป cummai

 sepakna64@hotmail.com 203.172.138.172

  

ณ โรงเรียนบ้านหินเหิบวันนี้นักเรียนชั้น ม.1/3 มีสมาชิกมาเพิ่มใหม่ 1 คนนั้นคือเด็กชายณเดชซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทีย้ายมาจากโรงเรียนบ้านดินแดง เพราะต้องย้ายเข้ามาอาศัยอยู่กับป้าและน้าสาวหลังจากที่พ่อแม่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์จึงต้องทำให้เด็กชายณเดชย้ายโรงเรียนมากลางคัน และในวันนี้คาบแรกที่เด็กชายณเดชจะต้องเรียนคือรายวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 เรื่องเมาส์ แต่ว่าเด็กชายณเดชไม่รู้จักเรื่องเมาส์เลยเพราะไม่เคยเรียนคอมพิวเตอร์มาก่อนและทางโรงเรียนเก่าก็ไม่ได้สอนคอมพิวเตอร์เลยเนื่องจากอยู่ห่างไกลและไม่มีคอมพิวเตอร์ ถ้านักเรียนเป็นเด็กชายณเดชนักเรียนจะทำอย่างไร

 

ภารกิจการเรียนรู้

Ø 1.ให้นักเรียนช่วยอธิบายความหมายของเมาส์ให้เด็กชายณเดชได้เข้าใจอย่างละเอียด

Ø 2. ให้นักเรียนช่วยอธิบายการจับเมาส์ให้ถูกวิธีแก่เด็กชายณเดช เพื่อจะได้จับเมาส์ได้ถูกวิธี

Ø 3. ให้นักเรียนช่วยเด็กชายณเดชวิเคราะห์ถึงลักษณะการใช้งานเมาส์ว่ามีกี่ลักษณะ แล้วแต่ละลักษณะมีการใชงานอย่างไร

Ø 4. นักเรียนช่วยอธิบายสัญลักษณ์และความหมายของตัวชี้เมาส์ให้เด็กชายณเดชได้เข้าใจเพื่อจะได้รู้ว่าเมื่อมีสัญลักษณ์ดังกล่าวปรากฏบนหน้าจอขณะทำงานส่งครู

 


  9 ก.พ. 2555 13:54 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป นันทนา นริศรา ทัดตะวัน

 nantana_3217@hotmail.com 203.172.138.172

  

 


  9 ก.พ. 2555 14:05 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ดญงชิดชนก ด.ญ.เจนจิรา ด.ญอารยา

 to_loveeanr@hotmail.co.th 203.172.138.172

  

ข้อ.1      เป็นอุปกรณ์ภายนอกที่ใช้ต่อพ่วงกับเครื่องกับคอมพิเตอร์เพื่อช่วยในการรับข้อมูลทำให้การใช้งานสะดวกขึ้นเช่นการเลือกรายการคำสั่ง การแก้ไข การเลือกข้อความ ตลอดจนถึงการเคลื่อนย้ายและเปลี่ยนขนาดของหน้าต่าง

 


  9 ก.พ. 2555 14:13 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป อิศราภรณ์ นนวัฒน์ กนกรัตน์

 suckseed25361@hotmail.com 203.172.138.172

  

ตอบ

ข้อ1   เป็นอุปกรณ์ภายนอกที่ใช้ต่อพ่วงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยในการรับข้อมูลทำให้การใช้งานง่าย และสะดวกขึ้น

ข้อที่2 คือการวางมือคว่ำบนตัวเมาส์ โดยให้นิ้วกลางอยู่ที่ปุ่มด้านขวา นิ้วชี้อยู่ที่ปุ่มด้านซ้าย ใช้นิ้วที่เหลือจับตัวเมาส์ให้ถนัดแล้วจึงเลื่อนเมาส์ไปมาตามทิศทางที่ต้องการ ซึ่งจะเป็นการเลื่อนตัวชี้จอภาพไปในทิศทางที่เลื่อน

ข้อที่3

1. การชี้ตำแหน่ง(point) เป็นการเลื่อนตำแหน่งของตัวชี้ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ ซึ่งเป็นรูปลูกศรที่ปรากฎอยู่บนจอภาพไปยังพื้นที่ที่ต้องการทำงาน เมื่อเลื่อนเมาส์ไปบนพื้นเรียบ ตัวชี้จะเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่สอดคล้องกันบนจอภาพ

2. การคลิก (click) หมายถึง การกดปุ่มซ้ายของเมาส์แล้วปล่อยอย่างรวดเร็ว เป็นการเลือกหรือยืนยันการใช้คำสั่งต่าง ๆ ที่ตัวชี้ชี้อยู่ ปัจจุบันมีการใช้ คลิกขวา(right  click) ซึ่งจะใช้ในการเรียกใช้คำสั่งลัด โดยการคลิกขวาที่วัตถุใด ๆ ก็ได้ เช่น คลิกขวาที่   My Computer ก็จะมีคำสั่งลัดในการจัดการเกี่ยวกับ My Computer เป็นต้น

3. การดับเบิลคลิก (double click) หมายถึงการกดปุ่มซ้ายของเมาส์ 2 ครั้งติดต่อกันอย่างรวดเร็ว เป็นการยืนยันการเลือกเข้าสู่โปรแกรมที่นตัวชี้ชี้อยู่

4. การลาก (drag) หมายถึง การกดปุ่มด้านซ้ายมือของเมาส์ค้างไว้แล้วเลื่อนตัวชี้ไปในตำแหน่งที่ต้องการแล้วจึง ปล่อยปุ่มที่กดไว้ นอกจากนี้การลากยังเป็นการกำหนดขอบเขตหรือพื้นที่ที่ต้องการ

 

 


  9 ก.พ. 2555 14:21 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ชิดชนก เจนจิรา อารยา

 to-loveeanr@hotmail.co.th 203.172.138.172

  

คือการวางมือค่ำบนตัวเมาส์ดดยใช้นิ้วกลางอยู่ที่ปุ่มด้าขวานิ้วชี้อยู่ที่ปุ่มด้านซ้ายใช้นิ้วที่เหลือจับเมาส์ให้ถนัดแล้วจึงเลื่อนเมาส์ไปตามทิศทางที่ต้องการ

 


  9 ก.พ. 2555 14:32 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ชิดชนก เจนจิรา อารยา

 to-loveeanr@hotmail.co.th 203.172.138.172

  

 1  การชี้ตำแหน่ง

 2 การคลิก

  3 การดับเบิ้ลคลิก

   4การลาก

 


  9 ก.พ. 2555 14:40 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ศุภสิทธิ์ ศุภกร สืบศักดิ์

 noominnaka1@hotmail.com 203.172.138.172

  

1ตอบ เม้าส์ เป็นอุปกรณ์ภายนอกที่ใช้ต่อพวงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยในการรับข้อมูลทำให้การใช้งานง่าย และสดวกขึ้น เช่น การเลือกใช้คำสั่ง การแก้ไข การเลือกข้อความ ตลอดจนการเคลื่อนย้ายและเปลี่ยขนาด ของหน้าต่าง

2ตอบ การจับเม้าส์ที่ถูวิธี คือการวางมือคว้ำบนตัวเม้าส์ โดยให้นิ้วกลางอยู่ที่ปุ่มด้านขวา นิ้วชี้อยู่ที่ปุ่มด้านซ้าย ใช้นิ้วที่เหลือจับตัวเม้าส์ให้ถนัดแล้วจึงเลื่อนเม้าส์ไปมาตามทิศทางที่ต้องการ

3ตอบ มี4ลักษณะ

1.การชี้ตำเหน่ง เป็นการเลื่อนตำเหน่งของตัวชี้ไปยังตำเหน่งที่ต้องการ ซึ่งเป็นรูปลูกศร

2.การคริก การกดปุ่มซ้ายของเม้าส์แล้วปล่อยอย่างรวดเร็ว เป็นการเลือกหรือยืนยันการใช้คำสั่งต่างๆที่ตัวชี้ชี้อยู่

3.การดับเบิลคลิก การกดปุ่มซ้ายของเม้าส์2ครั้งติดต่อกันอย่างรวดเร็ว เป็นการยืนยันการเลือกเข้าสู่โปรแกรมที่ตัวชี้ชี้อยู่

4.การลาก การกดปุ่มด้านซ้ายมือของเม้าส์ค้างไว้แล้วเลื่อนตัวชี้ไปในตำเหน่งที่ต้องการแล้วจึงปล่องปุ่มที่กดไว้

 

 


  9 ก.พ. 2555 14:53 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป นันทนา นริศรา ทัดตะวัน

 nantana_3217@hotmail.com 203.172.138.172

  

ข้อ1   เป็นอุปกรณ์ภายนอกที่ใช้ต่อพ่วงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยในการรับข้อมูลทำให้การใช้งานง่าย และสะดวกขึ้น

ข้อที่2 คือการวางมือคว่ำบนตัวเมาส์ โดยให้นิ้วกลางอยู่ที่ปุ่มด้านขวา นิ้วชี้อยู่ที่ปุ่มด้านซ้าย ใช้นิ้วที่เหลือจับตัวเมาส์ให้ถนัดแล้วจึงเลื่อนเมาส์ไปมาตามทิศทางที่ต้องการ ซึ่งจะเป็นการเลื่อนตัวชี้จอภาพไปในทิศทางที่เลื่อน

ข้อที่3

1. การชี้ตำแหน่ง(point) เป็นการเลื่อนตำแหน่งของตัวชี้ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ ซึ่งเป็นรูปลูกศรที่ปรากฎอยู่บนจอภาพไปยังพื้นที่ที่ต้องการทำงาน เมื่อเลื่อนเมาส์ไปบนพื้นเรียบ ตัวชี้จะเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่สอดคล้องกันบนจอภาพ

2. การคลิก (click) หมายถึง การกดปุ่มซ้ายของเมาส์แล้วปล่อยอย่างรวดเร็ว เป็นการเลือกหรือยืนยันการใช้คำสั่งต่าง ๆ ที่ตัวชี้ชี้อยู่ ปัจจุบันมีการใช้ คลิกขวา(right  click) ซึ่งจะใช้ในการเรียกใช้คำสั่งลัด โดยการคลิกขวาที่วัตถุใด ๆ ก็ได้ เช่น คลิกขวาที่   My Computer ก็จะมีคำสั่งลัดในการจัดการเกี่ยวกับ My Computer เป็นต้น

3. การดับเบิลคลิก (double click) หมายถึงการกดปุ่มซ้ายของเมาส์ 2 ครั้งติดต่อกันอย่างรวดเร็ว เป็นการยืนยันการเลือกเข้าสู่โปรแกรมที่นตัวชี้ชี้อยู่

4. การลาก (drag) หมายถึง การกดปุ่มด้านซ้ายมือของเมาส์ค้างไว้แล้วเลื่อนตัวชี้ไปในตำแหน่งที่ต้องการแล้วจึง ปล่อยปุ่มที่กดไว้ นอกจากนี้การลากยังเป็นการกำหนดขอบเขตหรือพื้นที่ที่ต้องการ

 


  9 ก.พ. 2555 14:53 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป สุดารัตน์ ณัฎฐ์กฤตา ชุติมา

 wan_hvan_pop@hotmail.com 203.172.138.172

  

(1).  เมาส์ (mouse) คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการใช้งานในคอมพิวเตอร์ชิ้นหนึ่ง 1.

 


  9 ก.พ. 2555 14:56 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป เจษฎา ธิดารัตน์ เกตวริน

 ning_jai03072541@hotmail 203.172.138.172

  

ข้อ1

ตอบ

เมาส์   เป็นอุปกรณ์ภายนอกที่ใช้ต่อพ่วงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยในการรับข้อมูลทำให้การใช้งานง่าย และสะดวกขึ้น เช่น การเลือกรายการคำสั่ง การแก้ไข การเลือกข้อความ ตลอดจนการเคลื่อนย้ายและเปลี่ยนขนาด ของหน้าต่าง

                สำหรับผู้ที่เริ่มต้นใช้เมาส์ อาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างลำบาก แต่เมื่อใช้เป็นแล้วจะได้รับประโยชน์และความสะดวกในการทำงานมากกว่าการใช้แป้นพิมพ์ เมาส์ที่ใช้ในปัจจุบัน มีทั้งแบบ 2 ปุ่ม และ 3 ปุ่ม โดยปกติสัญลักษณ์ที่ใช้แทนตัวเมาส์บนจอภาพจะเป็น รูปลูกศรเรียกว่า ตัวชี้ (pointer) .ใช้เลื่อนไปยังตำแหน่งต่าง ๆ บนจอ โดยทั่วไปเมาส์ขนิด 2 ปุ่ม จะใช้ปุ่มทางซ้ายของเมาส์สั่งงานแต่ในบางโปรแกรม เช่น ไมโครซอฟต์เอ็กเซล จะมีการใช้ปุ่มทางด้านขวาด้วย

 ข้อ2

ตอบ

การจับเมาส์ที่ถูกวิธี   คือการวางมือคว่ำบนตัวเมาส์ โดยให้นิ้วกลางอยู่ที่ปุ่มด้านขวา นิ้วชี้อยู่ที่ปุ่มด้านซ้าย ใช้นิ้วที่เหลือจับตัวเมาส์ให้ถนัดแล้วจึงเลื่อนเมาส์ไปมาตามทิศทางที่ต้องการ ซึ่งจะเป็นการเลื่อนตัวชี้จอภาพไปในทิศทางที่เลื่อน

ข้อ3

ตอบ

การใช้งานเมาส์มี 4 ลักษณะ

                1. การชี้ตำแหน่ง(point) เป็นการเลื่อนตำแหน่งของตัวชี้ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ ซึ่งเป็นรูปลูกศรที่ปรากฎอยู่บนจอภาพไปยังพื้นที่ที่ต้องการทำงาน เมื่อเลื่อนเมาส์ไปบนพื้นเรียบ ตัวชี้จะเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่สอดคล้องกันบนจอภาพ

2. การคลิก (click) หมายถึง การกดปุ่มซ้ายของเมาส์แล้วปล่อยอย่างรวดเร็ว เป็นการเลือกหรือยืนยันการใช้คำสั่งต่าง ๆ ที่ตัวชี้ชี้อยู่ ปัจจุบันมีการใช้ คลิกขวา(right  click) ซึ่งจะใช้ในการเรียกใช้คำสั่งลัด โดยการคลิกขวาที่วัตถุใด ๆ ก็ได้ เช่น คลิกขวาที่   My Computer ก็จะมีคำสั่งลัดในการจัดการเกี่ยวกับ My Computer เป็นต้น

3. การดับเบิลคลิก (double click) หมายถึงการกดปุ่มซ้ายของเมาส์ 2 ครั้งติดต่อกันอย่างรวดเร็ว เป็นการยืนยันการเลือกเข้าสู่โปรแกรมที่นตัวชี้ชี้อยู่

4. การลาก (drag) หมายถึง การกดปุ่มด้านซ้ายมือของเมาส์ค้างไว้แล้วเลื่อนตัวชี้ไปในตำแหน่งที่ต้องการแล้วจึง ปล่อยปุ่มที่กดไว้ นอกจากนี้การลากยังเป็นการกำหนดขอบเขตหรือพื้นที่ที่ต้องการ

 

 

 

 

 

 


  9 ก.พ. 2555 15:07 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป สุดารัตน์ ณัฎฐ์กฤตา ชุติมา

 chutimas496@gmail.com 203.172.138.172

   1)

 เมาส์   เป็นอุปกรณ์ภายนอกที่ใช้ต่อพ่วงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยในการรับข้อมูลทำให้การใช้งานง่าย และสะดวกขึ้น เช่น การเลือกรายการคำสั่ง การแก้ไข การเลือกข้อความ ตลอดจนการเคลื่อนย้ายและเปลี่ยนขนาด ของหน้าต่าง

2)

 เมาส์   เป็นอุปกรณ์ภายนอกที่ใช้ต่อพ่วงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยในการรับข้อมูลทำให้การใช้งานง่าย และสะดวกขึ้น เช่น การเลือกรายการคำสั่ง การแก้ไข การเลือกข้อความ ตลอดจนการเคลื่อนย้ายและเปลี่ยนขนาด ของหน้าต่าง

3)

การใช้งานเมาส์มี 4 ลักษณะ

                1. การชี้ตำแหน่ง(point) เป็นการเลื่อนตำแหน่งของตัวชี้ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ ซึ่งเป็นรูปลูกศรที่ปรากฎอยู่บนจอภาพไปยังพื้นที่ที่ต้องการทำงาน เมื่อเลื่อนเมาส์ไปบนพื้นเรียบ ตัวชี้จะเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่สอดคล้องกันบนจอภาพ

2. การคลิก (click) หมายถึง การกดปุ่มซ้ายของเมาส์แล้วปล่อยอย่างรวดเร็ว เป็นการเลือกหรือยืนยันการใช้คำสั่งต่าง ๆ ที่ตัวชี้ชี้อยู่ ปัจจุบันมีการใช้ คลิกขวา(right  click) ซึ่งจะใช้ในการเรียกใช้คำสั่งลัด โดยการคลิกขวาที่วัตถุใด ๆ ก็ได้ เช่น คลิกขวาที่   My Computer ก็จะมีคำสั่งลัดในการจัดการเกี่ยวกับ My Computer เป็นต้น

3. การดับเบิลคลิก (double click) หมายถึงการกดปุ่มซ้ายของเมาส์ 2 ครั้งติดต่อกันอย่างรวดเร็ว เป็นการยืนยันการเลือกเข้าสู่โปรแกรมที่นตัวชี้ชี้อยู่

4. การลาก (drag) หมายถึง การกดปุ่มด้านซ้ายมือของเมาส์ค้างไว้แล้วเลื่อนตัวชี้ไปในตำแหน่งที่ต้องการแล้วจึง ปล่อยปุ่มที่กดไว้ นอกจากนี้การลากยังเป็นการกำหนดขอบเขตหรือพื้นที่ที่ต้องการ

 

 


  9 ก.พ. 2555 15:11 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ชุติมา 30 นิภัทพร อัญชัญ

 araya_1733@ hotmail.com 203.172.138.172

  

ข้อ1

ตอบ

เมาส์   เป็นอุปกรณ์ภายนอกที่ใช้ต่อพ่วงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยในการรับข้อมูลทำให้การใช้งานง่าย และสะดวกขึ้น เช่น การเลือกรายการคำสั่ง การแก้ไข การเลือกข้อความ ตลอดจนการเคลื่อนย้ายและเปลี่ยนขนาด ของหน้าต่าง

                สำหรับผู้ที่เริ่มต้นใช้เมาส์ อาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างลำบาก แต่เมื่อใช้เป็นแล้วจะได้รับประโยชน์และความสะดวกในการทำงานมากกว่าการใช้แป้นพิมพ์ เมาส์ที่ใช้ในปัจจุบัน มีทั้งแบบ 2 ปุ่ม และ 3 ปุ่ม โดยปกติสัญลักษณ์ที่ใช้แทนตัวเมาส์บนจอภาพจะเป็น รูปลูกศรเรียกว่า ตัวชี้ (pointer) .ใช้เลื่อนไปยังตำแหน่งต่าง ๆ บนจอ โดยทั่วไปเมาส์ขนิด 2 ปุ่ม จะใช้ปุ่มทางซ้ายของเมาส์สั่งงานแต่ในบางโปรแกรม เช่น ไมโครซอฟต์เอ็กเซล จะมีการใช้ปุ่มทางด้านขวาด้วย

 ข้อ2

ตอบ

การจับเมาส์ที่ถูกวิธี   คือการวางมือคว่ำบนตัวเมาส์ โดยให้นิ้วกลางอยู่ที่ปุ่มด้านขวา นิ้วชี้อยู่ที่ปุ่มด้านซ้าย ใช้นิ้วที่เหลือจับตัวเมาส์ให้ถนัดแล้วจึงเลื่อนเมาส์ไปมาตามทิศทางที่ต้องการ ซึ่งจะเป็นการเลื่อนตัวชี้จอภาพไปในทิศทางที่เลื่อน

ข้อ3

ตอบ

การใช้งานเมาส์มี 4 ลักษณะ

                1. การชี้ตำแหน่ง(point) เป็นการเลื่อนตำแหน่งของตัวชี้ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ ซึ่งเป็นรูปลูกศรที่ปรากฎอยู่บนจอภาพไปยังพื้นที่ที่ต้องการทำงาน เมื่อเลื่อนเมาส์ไปบนพื้นเรียบ ตัวชี้จะเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่สอดคล้องกันบนจอภาพ

2. การคลิก (click) หมายถึง การกดปุ่มซ้ายของเมาส์แล้วปล่อยอย่างรวดเร็ว เป็นการเลือกหรือยืนยันการใช้คำสั่งต่าง ๆ ที่ตัวชี้ชี้อยู่ ปัจจุบันมีการใช้ คลิกขวา(right  click) ซึ่งจะใช้ในการเรียกใช้คำสั่งลัด โดยการคลิกขวาที่วัตถุใด ๆ ก็ได้ เช่น คลิกขวาที่   My Computer ก็จะมีคำสั่งลัดในการจัดการเกี่ยวกับ My Computer เป็นต้น

3. การดับเบิลคลิก (double click) หมายถึงการกดปุ่มซ้ายของเมาส์ 2 ครั้งติดต่อกันอย่างรวดเร็ว เป็นการยืนยันการเลือกเข้าสู่โปรแกรมที่นตัวชี้ชี้อยู่

4. การลาก (drag) หมายถึง การกดปุ่มด้านซ้ายมือของเมาส์ค้างไว้แล้วเลื่อนตัวชี้ไปในตำแหน่งที่ต้องการแล้วจึง ปล่อยปุ่มที่กดไว้ นอกจากนี้การลากยังเป็นการกำหนดขอบเขตหรือพื้นที่ที่ต้องการ

 


  9 ก.พ. 2555 15:12 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป วราภรณ์,วราวรรณ,วิลาวรรณ

 CHUTIMAS496GMAIL.COM 203.172.138.172

  

ข้อ1

ตอบ

เมาส์   เป็นอุปกรณ์ภายนอกที่ใช้ต่อพ่วงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยในการรับข้อมูลทำให้การใช้งานง่าย และสะดวกขึ้น เช่น การเลือกรายการคำสั่ง การแก้ไข การเลือกข้อความ ตลอดจนการเคลื่อนย้ายและเปลี่ยนขนาด ของหน้าต่าง

                สำหรับผู้ที่เริ่มต้นใช้เมาส์ อาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างลำบาก แต่เมื่อใช้เป็นแล้วจะได้รับประโยชน์และความสะดวกในการทำงานมากกว่าการใช้แป้นพิมพ์ เมาส์ที่ใช้ในปัจจุบัน มีทั้งแบบ 2 ปุ่ม และ 3 ปุ่ม โดยปกติสัญลักษณ์ที่ใช้แทนตัวเมาส์บนจอภาพจะเป็น รูปลูกศรเรียกว่า ตัวชี้ (pointer) .ใช้เลื่อนไปยังตำแหน่งต่าง ๆ บนจอ โดยทั่วไปเมาส์ขนิด 2 ปุ่ม จะใช้ปุ่มทางซ้ายของเมาส์สั่งงานแต่ในบางโปรแกรม เช่น ไมโครซอฟต์เอ็กเซล จะมีการใช้ปุ่มทางด้านขวาด้วย

ข้อ2

ตอบ

การจับเมาส์ที่ถูกวิธี   คือการวางมือคว่ำบนตัวเมาส์ โดยให้นิ้วกลางอยู่ที่ปุ่มด้านขวา นิ้วชี้อยู่ที่ปุ่มด้านซ้าย ใช้นิ้วที่เหลือจับตัวเมาส์ให้ถนัดแล้วจึงเลื่อนเมาส์ไปมาตามทิศทางที่ต้องการ ซึ่งจะเป็นการเลื่อนตัวชี้จอภาพไปในทิศทางที่เลื่อน

ข้อ3

ตอบ

การใช้งานเมาส์มี 4 ลักษณะ

                1. การชี้ตำแหน่ง(point) เป็นการเลื่อนตำแหน่งของตัวชี้ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ ซึ่งเป็นรูปลูกศรที่ปรากฎอยู่บนจอภาพไปยังพื้นที่ที่ต้องการทำงาน เมื่อเลื่อนเมาส์ไปบนพื้นเรียบ ตัวชี้จะเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่สอดคล้องกันบนจอภาพ

2. การคลิก (click) หมายถึง การกดปุ่มซ้ายของเมาส์แล้วปล่อยอย่างรวดเร็ว เป็นการเลือกหรือยืนยันการใช้คำสั่งต่าง ๆ ที่ตัวชี้ชี้อยู่ ปัจจุบันมีการใช้ คลิกขวา(right  click) ซึ่งจะใช้ในการเรียกใช้คำสั่งลัด โดยการคลิกขวาที่วัตถุใด ๆ ก็ได้ เช่น คลิกขวาที่   My Computer ก็จะมีคำสั่งลัดในการจัดการเกี่ยวกับ My Computer เป็นต้น

3. การดับเบิลคลิก (double click) หมายถึงการกดปุ่มซ้ายของเมาส์ 2 ครั้งติดต่อกันอย่างรวดเร็ว เป็นการยืนยันการเลือกเข้าสู่โปรแกรมที่นตัวชี้ชี้อยู่

4. การลาก (drag) หมายถึง การกดปุ่มด้านซ้ายมือของเมาส์ค้างไว้แล้วเลื่อนตัวชี้ไปในตำแหน่งที่ต้องการแล้วจึง ปล่อยปุ่มที่กดไว้ นอกจากนี้การลากยังเป็นการกำหนดขอบเขต

 


  9 ก.พ. 2555 15:12 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ปริญญา ปฏิภูิม ฤทธิเกิยรติ

 parinya_24167@hotmail.com 203.172.138.172

   เมาส์   เป็นอุปกรณ์ภายนอกที่ใช้ต่อพ่วงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยในการรับข้อมูลทำให้การใช้งานง่าย และสะดวกขึ้น เช่น การเลือกรายการคำสั่ง การแก้ไข การเลือกข้อความ ตลอดจนการเคลื่อนย้ายและเปลี่ยนขนาด ของหน้าต่าง

2)

 เมาส์   เป็นอุปกรณ์ภายนอกที่ใช้ต่อพ่วงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยในการรับข้อมูลทำให้การใช้งานง่าย และสะดวกขึ้น เช่น การเลือกรายการคำสั่ง การแก้ไข การเลือกข้อความ ตลอดจนการเคลื่อนย้ายและเปลี่ยนขนาด ของหน้าต่าง

3)

การใช้งานเมาส์มี 4 ลักษณะ

                1. การชี้ตำแหน่ง(point) เป็นการเลื่อนตำแหน่งของตัวชี้ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ ซึ่งเป็นรูปลูกศรที่ปรากฎอยู่บนจอภาพไปยังพื้นที่ที่ต้องการทำงาน เมื่อเลื่อนเมาส์ไปบนพื้นเรียบ ตัวชี้จะเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่สอดคล้องกันบนจอภาพ

2. การคลิก (click) หมายถึง การกดปุ่มซ้ายของเมาส์แล้วปล่อยอย่างรวดเร็ว เป็นการเลือกหรือยืนยันการใช้คำสั่งต่าง ๆ ที่ตัวชี้ชี้อยู่ ปัจจุบันมีการใช้ คลิกขวา(right  click) ซึ่งจะใช้ในการเรียกใช้คำสั่งลัด โดยการคลิกขวาที่วัตถุใด ๆ ก็ได้ เช่น คลิกขวาที่   My Computer ก็จะมีคำสั่งลัดในการจัดการเกี่ยวกับ My Computer เป็นต้น

3. การดับเบิลคลิก (double click) หมายถึงการกดปุ่มซ้ายของเมาส์ 2 ครั้งติดต่อกันอย่างรวดเร็ว เป็นการยืนยันการเลือกเข้าสู่โปรแกรมที่นตัวชี้ชี้อยู่

4. การลาก (drag) หมายถึง การกดปุ่มด้านซ้ายมือของเมาส์ค้างไว้แล้วเลื่อนตัวชี้ไปในตำแหน่งที่ต้องการแล้วจึง ปล่อยปุ่มที่กดไว้ นอกจากนี้การลากยังเป็นการกำหนดขอบเขตหรือพื้นที่ที่ต้องการ

 

 


  10 ก.พ. 2555 23:22 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป aun

  171.7.115.62

   aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 


page [1]

ร่วมแสดงความคิดเห็น (กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ)
  โพสต์โดย
  Email
  Post ภาพ

ขนาดของไฟล์ภาพไม่เกิน 100 kb. เฉพาะไฟล์ jpg, gif หรือ swf เท่านั้น
  Security code:
 กรุณากรอกรหัสที่เห็นเพื่อยืนยันการโพสต์


บริการฟรีเว็บบอร์ดจาก YimWhan.com :: copyrights © 2009-2010  
eXTReMe Tracker