Logo Webboard ของ MILITEC-1
ติดต่อโฆษณา  |  สมัครใช้งานสุดยอดแห่ง Free Webboard ได้แล้ววันนี้ คลิ๊ก !!  | แจ้งบอร์ดไม่เหมาะสม


  สอบถามรายละเอียดสินค้าได้นะ

  

  Topic : ประโยชน์ของ Militec-1

Delete
Admin ลบกระทู้
   Page [1]
  ผู้ชมทั่วไป MILITEC-1

 militec.purchase@gmail.com 203.156.64.130

  โพสต์เมื่อ : 22 มี.ค. 2555 16:29 น.

2. มิลิเทคสามารถนำมาใช้ประโยชน์ด้านใดบ้าง?

จากการค้นคว้า ได้แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ ความยุ่งยากในการถ่ายเทการเคลื่อนไหวของเรือดำน้ำพลังงาน นิวเคลียร์ที่มีแกนเพลาสำหรับถ่ายเท ของทหารเรือประเทศสหรัฐอเมริกาได้สำเร็จ พร้อมทั้งถูกนำมาใช้งานอย่างแพร่หลายในหน่วยงาน FBI แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา คณะทำงานหน่วยพิเศษของสำนักนายกรัฐมนตรี ทีมงานตรวจตราทั้งน่านน้ำและบนฝั่ง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงรักษา ที่หน่วยงานทางทหารและตำรวจ เห็นพ้องต้องกันและนำมาใช้ ซึ่งได้แก้ปัญหาเกี่ยวกับการป้องกันกระสุนด้านและรักษาความแม่นยำของอุปกรณ์ยิงปืน หลังจากนั้นค่อย ๆ พัฒนานำมาใช้ประโยชน์ ทางด้านอุตสาหกรรม รถยนต์ เรือสินค้า ฯลฯ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ทางคมนาคม สำหรับบำรุงรักษาโลหะโดยเฉพาะ

 1. ทางทหาร/อุปกรณ์ทางทหาร

  เรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา เรือยนต์ หน่วยงานพิเศษ FBI ของสหรัฐอเมริกา หน่วยป้องกันอาวุธระเบิด หน่วยป้องกันรักษาน่านน้ำและบนฝั่ง คณะจับกุมอาชญากรรมและยาเสพติด คณะป้องกันราชอาณาจักร ต่างได้กำหนด MILITEC-1 เป็นน้ำมันสำหรับบำรุงรักษา

 2. ประโยชน์ทางด้านอุตสาหกรรม

  ขอเพียงเป็นตำแหน่งที่โลหะเสียดสีกัน ล้วนสามารถนำ MILITEC-1 มาใช้ประโยชน์ได้ เครื่องแรงดันอากาศ มอเตอร์ลดอัตราความเร็ว อุปกรณ์แรงดันของเหลว เครื่องปรับอากาศแช่เย็น การแปรรูปโลหะผสม ชุดแม่พิมพ์ที่มีความละเอียด เครื่องกลึงแท่งเหล็ก เครื่องกลึง เครื่องล้าง เครื่องขัด แท่นกลึง แท่นเลื่อย แท่นเจาะ เครื่องแกะสลัก เครื่องเชื่อมตะกั่ว ตลับลูกปืนเพลา สายพาน ฯลฯ

 3. รถยนต์และเรือยนต์

  MILITEC-1 สามารถนำมาใช้กับรถยนต์หลากหลายประเภท เรือยนต์ และเครื่องจักรกล สามารถเติมใส่เข้าไปในเครื่องยนต์ และน้ำมันเปลี่ยนอัตราความเร็วในกล่องฟันเฟือง น้ำมันเครื่องจักรสำหรับเครื่องเปลี่ยนทิศทาง ตลับลูกปืนเพลาและหัวเชื่อมหลายทิศทาง เพื่อบำรุงรักษาแต่ละชิ้นส่วนอะไหล่ ในขณะเดียวกันมีประสิทธิภาพช่วยประหยัดน้ำมัน เพิ่มแรงเคลื่อนของมอเตอร์ ลดค่าใช้จ่ายและการซ่อมบำรุง ในส่วนเรือยนต์ เมื่อเติมใส่เข้าไปในกล่องสำหรับถ่ายเทแรงเคลื่อน อุปกรณ์กำจัดโคลน เครื่องผลิตไฟฟ้า ใบพัดน้ำและเครื่องกดอัด เมื่อเรือยนต์อยู่ในสิ่งแวดล้อมใต้น้ำทะเลลึก ก็มีเพียง MILITEC-1 เท่านั้นที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้    
 

  22 มี.ค. 2555 16:31 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป MILITEC-1

 militec.purchase@gmail.com 203.156.64.130

   3. มิลิเทค-1 มีประสิทธิภาพเช่นไร ทำไมต้องใช้สินค้าตัวนี้เท่านั้น?

MILITEC-1
เท่านั้นที่จะสามารถนำคุณให้พบกับการลด ซ่อม ปรับ ควบคุมรักษา และเพิ่มประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

 1. MILITEC-1 ช่วยลดมลภาวะเสียง ที่เกิดจากการเสียดสีของโลหะภายในเครื่องยนต์ เครื่องจักร, ลดปริมาณอากาศเสีย ลดภาวะเสียงดังของเครื่องยนต์ เครื่องจักร
 2. MILITEC-1 ช่วยควบคุมอุณหภูมิน้ำมันไม่ให้สูงเกินไป ที่ทำให้ต้องหยุดพักการใช้เครื่องยนต์ เครื่องจักรชั่วคราว ช่วยลดเหตุขัดข้องอย่างกะทันหัน ลดปัญหาการบำรุงรักษาซ่อมแซม ลดค่าใช้จ่ายความยุ่งยากในการซ่อมแซม ช่วยลดอัตราการขัดข้องของเครื่องจักร 90% ขึ้นไป
 3. MILITEC-1 ลดปริมาณการสิ้นเปลืองพลังงาน ค่าน้ำมัน กระแสไฟฟ้า ประหยัดพลังงาน ได้มากกว่า 10%
 4. MILITEC-1 ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและการกัดกร่อนจากใต้น้ำทะเลลึก
 5. MILITEC-1 ช่วยรักษาอุปกรณ์การกลึงทั่วไป หัวเจาะ ตลับลูกปืนเพลา ให้ไม่ต้องหยุดเครื่องเพื่อทำการซ่อมแซม
 6. MILITEC-1 ช่วยรักษาระดับความแม่นยำและอายุการใช้งานในระยะยาวของชุดอุปกรณ์แม่พิมพ์ที่ต้องการรายละเอียด ทำให้เพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้มากขึ้น
 7. MILITEC-1 ช่วยเพิ่มคุณภาพน้ำมัน รักษาเครื่องยนต์ ให้คงสภาพเหมือนใหม่ของอะไหล่ชิ้นส่วนที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษา

 


  22 มี.ค. 2555 16:32 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป MILITEC-1

 militec.purchase@gmail.com 203.156.64.130

   มิลิเทค-1 ผลิตจากสถานที่ใด มีสินค้าอะไรช่วยรับรอง สภาวะการใช้งานในประเทศสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น?

สถานที่ผลิต MILITEC-1

  (1)  MILITEC-1   กำเนิดเมื่อปี 1985 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา จนบัดนี้ ยังคงมีการผลิตในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น
  (2)  MILITEC-1  
  ได้ทำประกันในหน้าที่ทางสินค้า 1 ล้านดอลล่าร์  สามารถใช้ได้กับทั่วโลก ท่านใช้งานได้อย่างสบายใจ
  (3) สภาวะการใช้งานในประเทศและสินค้าต่างๆ
   

  ประเทศสหรัฐอเมริกา
  MILITEC-1   ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในการบำรุงรักษาอาวุธปืน เครื่องยนต์ เครื่องจักร ทั้งในส่วนราชการทหาร งานอุตสาหกรรม  และในงานส่วนตัว
  ก. หน่วยงานทหาร ตำรวจ หน่วยงานทหารเรือ ทหารบก เอฟบีไอ คณะทำงานพิเศษ ทีมงานสำรวจน่านน้ำ
  ทีมงานปราบปรามยาเสพติด
  ข. ทีมการแข่งขันยิงปืนระดับโอลิมปิกในสหรัฐอเมริกา
  ค. อุตสาหกรรม กิจกรรมด้านการผลิต และการแปรรูปโลหะ
  ง. บริษัทผลิตรถยนต์ในสหรัฐอเมริกา ในโรงงานผลิตน้ำมันมาตรฐานรหัส GM COMMON CODE 0010-1435
  จ. ทีมงานการขนส่ง รถเมล์ และเรือยนต์

  ประเทศญี่ปุ่น
  (ชาวญี่ปุ่นเป็นผู้บริโภคที่มีความละเอียดรอบคอบ ต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากที่สุดในโลก)
  MILITEC-1 ถูกนำมาใช้ในงาน
  ก. อุตสาหกรรม กิจการผลิตทุกชนิด การแปรรูปโลหะในโรงงานที่มีชื่อเสียง เช่น บริษัท โตโยต้า พานาโซนิค  นิปปอน เดนโซ ฯลฯ
  ข. รถยนต์ รถเครื่องขนาดใหญ่ รถขนส่ง รถสำหรับการก่อสร้าง
  ค. เรือยอร์ช เรือประมง MILITEC-1   ช่วยชีวิตชาวประมงญี่ปุ่นในการทำงานของเครื่องยนต์ที่เรือขัดข้องในทะเล แล้วต้องลอยตามกระแสน้ำ

 


  22 มี.ค. 2555 16:34 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป MILITEC-1

 militec.purchase@gmail.com 203.156.64.130

   มิลิเทค-1 ใช้อย่างไร?

วิธีการใช้แบ่งไว้ได้ทั้งหมด 3 ประเภท

 1. ใช้สำหรับเป็นสารเติมแต่ง หรือเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์น้ำมัน
 2. การใช้ MILITEC-1 ทาอุปกรณ์ ชิ้นส่วน
 3. การเพิ่มความร้อนโดยการต้ม  BOILING TREATMENT
  เป็นวิธีการเชื่อมโยงผิวเยื่อโมเลกุลประกอบเข้ากับผิวโลหะให้แน่นขึ้น

หมายเหตุ

 • ถ้าอุปกรณ์เครื่องจักรกำกับ NON-DETERGENT OIL ONLY ขอเสนอว่า อย่าใช้สาร MILITEC-1 เนื่องจากสารดังกล่าวมีคุณสมบัติในการทำความสะอาด
 • ระบบหล่อลื่นของอุปกรณ์เครื่องจักรหรือผ่านเครื่องกรอง เป็น วัสดุ POLYCARBONATE ห้ามใช้สาร มิลิเทค-1 (สภาพเช่นนี้เห็นได้น้อยมาก ถ้าเกิดขึ้น อาจนำ POLYCARBONATE เปลี่ยนสภาพเป็นแก้ว ก็จะสามารถนำมาใช้งานได้)
 • ระบบเบรกของรถบางส่วนในการใช้ระบบ เปลี่ยนแปลงอัตราความเร็วช่วง VCT/EVCT เช่น RENALT TANGLE, NISSAN MARCH เนื่องจาก MILITEC-1 มีคุณสมบัติทนทานการเสียดสีที่ดีมาก จึงไม่อยากเสนอให้นำมาใช้
 • รถที่ใช้น้ำมันประเภทอื่นในระยะเวลายาว หลังจากที่เปลี่ยนมาใช้ MILITEC-1 หลายวัน ต้องระวังการเปลี่ยนถอดเครื่องกรองหรือทำความสะอาด เนื่องจาก MILITEC-1 มีคุณสมบัติทำความสะอาด สามารถช่วยชำระล้างคาร์บอนตกค้างในเครื่องยนต์ หรือภายในเครื่อง

ข้อเสนอการใช้อัตราส่วนการใช้ทั่วไป

A-1 ใช้สำหรับเป็นสารเติมแต่ง หรือเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์น้ำมัน

ตามสภาวะการรองรับของงานเครื่องจักร เติมตามอัตราส่วนในน้ำมันเครื่อง น้ำมันแรงดันของเหลว น้ำมันกลึง น้ำมันแช่เย็น น้ำยาทำความเย็น  ให้ดูจากสภาวะการใช้งานและงานรองรับ ปริมาณอัตราส่วนการใช้ MILITEC-1 กับน้ำมัน ประมาณ 3-6%  เนื่องจาก MILITEC-1   จะทำปฏิกิริยากับพื้นผิวโลหะ กลายเป็นพื้นผิวที่แข็งแกร่ง

น้ำมันดีเซล/น้ำมันเบนซิน

2 Oz. /Qt.   : 1  LITER

ระบบเกียร์ธรรมดา

2 Oz. /Qt.   : 1  LITER

ระบบเกียร์อัตโนมัติ

1 Oz. /Qt.   : 1  LITER

พวงมาลัยควบคุมทิศทาง

2 Oz. /Qt.   : 1  LITER

กล่องฟันเฟือง/
กล่องลดอัตราความเร็ว

2 Oz. /Qt.   : 1  LITER

คอมเพรสเซอร์

2 Oz. /Qt.   : 1  LITER

เครื่องปรับอากาศ ตู้แช่เย็น

0.25 OUNCES/TON /REFRIGERATION CAPACITY

ระบบไฮดรอลิค

2 Oz./ 5 GALLONS

จาระบี ( GREASE) ตลับลูกปืนเพลารถล้อ สายพาน
ผสม MILITEC-1 10-15%  กับ จาระบี
A-2  การใช้ MILITEC-1 ทาอุปกรณ์ ชิ้นส่วน

สามารถทาที่อุปกรณ์เครื่องจักรได้เลย เช่น การซ่อมแซมรักษาอาวุธปืน

  ขั้นตอนที่ 1 หากยังไม่เคยใช้ MILITEC-1   ต้องทำความสะอาดตามปกติ  แล้วจึงใช้ MILITEC-1
  ขั้นตอนที่ 2 ทา MILITEC-1 ครั้งแรกแล้วใช้ผ้าแห้งเช็ดถู ส่วนที่เป็นช่องแทรกหรือรายละเอียดอื่นๆ หรือส่วนที่เป็นสปริง หยด MILITEC-1 2-3 หยด  อย่าพึ่งรีบใช้อาวุธปืนทันที ควรรอให้ MILITEC-1 ซึมเข้ากับเนื้อโลหะ
  ขั้นตอนที่ 3 หลังจากนั้นใช้ยิงตามปกติ ความร้อนที่เกิดจากการยิง จะทำให้ MILITEC-1 ทำปฏิกิริยากับโลหะ ทำให้มีความแข็งแกร่ง และ MILITEC-1 จะค่อย ๆ ซึมติดแน่นกับพื้นผิวจนรวมเป็นเนื้อเดียวกัน

@  ถ้าเก็บอาวุธปืนเป็นระยะเวลานาน ควรจะทำการผ่านการจัดการด้วยความร้อน แล้วจึงใช้ MILITEC-1 ตามขั้นตอนเพื่อรักษาและป้องกันความเสียหายได้

A-3    การเพิ่มความร้อนโดยการต้มเดือด  BOILING TREATMENT

ในประเทศญี่ปุ่น อุปกรณ์เครื่องจักรสำหรับการกลึงกับชิ้นส่วนอะไหล่ ก่อนจะประกอบ ได้ผ่านการต้มเดือดใน MILITEC-1

  ขั้นตอนที่ 1 นำชิ้นงานมาเพิ่มความร้อนประมาณ 90 องศา
  ขั้นตอนที่ 2 นำชิ้นงานที่เพิ่มความร้อนมาต้มใน MILITEC-1 ในอุณหภูมิที่ 90 – 95 องศา เป็นเวลา 30 นาที
  ขั้นตอนที่ 3 หยิบชิ้นงานออกมา และปล่อยให้เย็นลง

@  หากชิ้นงานมีขนาดใหญ่ ไม่สามารถต้มใน MILITEC-1 ได้ ใช้วิธีเพิ่มความร้อนถึงประมาณ 90 องศา แล้วทา MILITEC-1 และทยอยเพิ่มความร้อน 30 นาทีขึ้นไป

 


  22 มี.ค. 2555 16:39 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป MILITEC-1

 militec.purchase@gmail.com 203.156.64.130

   มีสินค้าปลอมแปลงหลากหลายชนิดวางจำหน่ายตามตลาดทั่วไป มีวิธีการเช่นไรในการทดสอบ ทำให้สามารถยืนยันประสิทธิภาพของ MILITEC-1 ได้อย่างไร?

จากงานของส่วนบุคคลจนกระทั่งถึงโรงงาน ล้วนสามารถพิสูจน์คุณสมบัติและประสิทธิภาพของ MILITEC-1 ได้จริง

1. การทดสอบด้วยเครื่องอัดแรงดันในโรงงาน
     เครื่องอัดแรงดันเป็นอุปกรณ์ที่ถูกใช้งานระยะเวลานานอย่างต่อเนื่อง และค่อนข้างสิ้นเปลืองปริมาณกระแสไฟฟ้ามาก
     * วิธีการทดสอบที่ง่ายโดยเติม MILITEC-1 ประมาณ 2 Oz / Liter   ลงในน้ำมันเครื่องจักร  ผลของการทำงานที่ผ่านไปครึ่งชั่วโมงเป็น ดังนี้

 • ปริมาณกระแสไฟฟ้าของกระแสรองรับ ลดปริมาณค่าไฟได้ถึง 10%
 • อุณหภูมิน้ำมันลดลง
 • เสียงรบกวนลดลง

2. อาวุธปืน อาวุธแบบเดียวกัน
    
หลังจากผ่านการใช้ MILITEC-1 ท่านจะมีความรู้สึกในการสัมผัสด้วยมือที่แตกต่างกัน ระดับความแม่นยำจะเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะหลังการยิง ยังจะสามารถรักษาระดับความสะอาดได้ด้วย

3. รถยนต์
  
เติมใส่ MILITEC-1 ในน้ำมันเครื่อง 2 Oz / Liter ขับเคลื่อนไป 1 ชั่วโมง จะสังเกตเห็นชัดเจนว่าเสียงรบกวนลดลง ขับเคลื่อนสบายคล่องตัว ถ้าคำนวณโดยละเอียดแล้ว ค่าใช้จ่ายน้ำมันลดลง 10% ขึ้นไป ทำให้ลดปัญหาการซ่อมแซม

4. อุปกรณ์เครื่องกลึง
 
    หลังผ่านการใช้  MILITEC-1   อายุการใช้งานเพิ่มขึ้นเป็น 50 % ขึ้นไป

5. พัดลมเก่า มอเตอร์ในบ้าน
     ถ้ามีเสียงรบกวน หยด MILITEC-1 สักเล็กน้อย และเช็คถู เสียงรบกวนจะหายไปทันที พร้อมจะไม่มีอาการดังกล่าวกลับมาอีก

@  ยิ่งเป็นอุปกรณ์ที่เก่าแก่ MILITEC-1 จะทำให้ท่านเห็นผลทันที แต่อุปกรณ์ใหม่ระบบต่างๆ ยังดีอยู่ หากอุปกรณ์ใหม่เริ่มใช้ MILITEC-1     ตั้งแต่แรก ก็เหมือนกับช่วยกันดูแลบำรุงรักษา ทำให้เหมือนใหม่อยู่ตลอดเวลา และช่วยประหยัดพลังงาน

 


page [1]

ร่วมแสดงความคิดเห็น (กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ)
  โพสต์โดย
  Email
  Post ภาพ
* สมาชิกเท่านั้น
ขนาดของไฟล์ภาพไม่เกิน 100 kb. เฉพาะไฟล์ jpg, gif หรือ swf เท่านั้น
  Security code:
 กรุณากรอกรหัสที่เห็นเพื่อยืนยันการโพสต์


บริการฟรีเว็บบอร์ดจาก YimWhan.com :: copyrights © 2009-2010  
eXTReMe Tracker